logo ika asli3

Fungsi & Tujuan

FUNGSI

IKA USU berfungsi sebagai wadah komunikasi dan berhimpunya Alumnus USU untuk menyatakan langkah dan gerakan Alumnus dalam pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai pengabdian Alumnus di tengah masyarakat untuk mengisi Pembangunan Nasional

 

TUJUAN

  • Mempertebal rasa setia kawan dengan sikap cinta almamater bagi seluruh alumni.
  • Menghimpun potensi-potensi Alumnus untuk menyadari hak dan tanggung jawab dalam Pembangunan Nasional.
  • Membina kerjasa yang baik sesama Alumni maupun institusi dan kelembagaan.
  • Membantu, Membina kelangsungan dan kelancaran jalannya pendidikan USU.
  • Membantu kemandirian dan kesejahteraan seluruh Alumni USU.

Sekretariat